Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van onlineletters.nl gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Onlineletters.nl of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de internetpagina’s van onlineletters.nl staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van onlineletters.nl vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van onlineletters.nl geen enkele invloed. Onlineletters.nl of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.